Nyitólap
A beruházásról
Hírek, közlemények
Víziközmű Társulat
Munkálatok ütemezése
Gyakori kérdések
Résztvevő cégek
Képgaléria
Kapcsolat
Linkek
Akadálymentes oldal
A beruházásról röviden

Kedvezményezett
Nagykőrös Város Önkormányzata

Képviselő: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Kapcsolattartó: Szilágyi Csaba irodavezető, Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Telefon: + 36-53-550-300
Fax: +36-53-351-058
E-mail cím: fejlesztes@nagykoros.hu

Közreműködő Szervezet
Energia Központ Nonprofit Kft.

Varga Eszter, projektmenedzser
H-1134 Budapest, Váci út 45.
Tel: +36-1-238-6646
Mobil: +36-30-758-1473
Fax: +36-1-238-6566
E-mail cím: varga.eszter@energiakozpont.hu

Nagykőrös jelenleg cca. 25%-os csatornahálózat-lefedettséggel rendelkezik, a szennyvíztisztító elavult és túlterhelt. Ez a csatornázottsági arány jelentősen elmarad az Európai Unió elvárásaitól, és messze elmarad az országos átlagtól is. A szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíztisztító fejlesztése olyan mértékű költségvonzattal jár, melyet a város saját forrásból nem tudna megvalósítani.

A beruházás azért is különösen fontos, mert az EU irányelvek és az erre épülő hazai jogszabályok alapján meg kell valósítani a szennyvízelvezetést és a biológiai tisztítást is, amennyiben ez nem valósul meg, a város komoly környezetvédelmi bírságra számíthat.

A beruházás megvalósítása két jól elkülöníthető egységre bontható: a szennyvízhálózat kiépítésére, bővítésére, és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A szennyvízhálózat kiépítésére, bővítésére elnyerhető támogatás 85%-át az Európai Unió forrásai és a Magyar Állam biztosítja. A fennmaradó önrészt (15%) érdekeltségi hozzájárulás fedezi, mely kizárólag a szennyvízhálózat kiépítésének, bővítésének költségeihez járul hozzá.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére, bővítésére, biológiai fokozatának kiépítésére azért van szükség mert a jelenlegi telep elavult, és az új rákötések után már nem bírná el a megnövekedett terhelést. Ennek megvalósításához a szükséges önrész összegét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

A város vezetése évek óta keresi a lehetőséget, hogy külső forrást tudjon bevonni ebbe a rendkívül magas költségű fejlesztésbe. Már önmagában a pályázat előkészítése is meghaladta a város pénzügyi lehetőségeit, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.

2009. februártól fokozatosan felállt a Projekt Menedzsment Szervezet (PMSZ), melynek létrehozása pályázati kötelezettség volt, működési költségeit az elnyert pályázati összegből kell finanszírozni. A PMSZ rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a felügyeleti szervek felé, akik ellenőrzik a határidők betartását, a pályázati pénz felhasználását. A PMSZ tagjai azok a szakértők (lásd. Résztvevő cégek menüpont), akiket az önkormányzat közbeszerzési pályázatok útján választott ki a különböző feladatok elvégzésére.

A beruházás célja, és a tervezett beavatkozások
A szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének és a csatornahálózat fejlesztésének célja, hogy a város lakói korszerű, a kor követelményeinek megfelelő körülmények között élhessenek, mely összhangban van a környezetvédelmi előírásokkal is.

A szennyvíztisztító-telep korszerűsítése részben az elöregedett berendezések miatt, részben pedig a csatornahálózat bővítése kapcsán vált szükségszerűvé. A csatornahálózat kiépítésével a város csatornázottsága közel 100%-os lesz. A tervezés során sok szempontot kellett figyelembe venni, pl. hogy a rendszer illeszkedjen a már meglévő és üzemelő gravitációs csatornázási rendszerhez. A gravitációs rendszer előnye, hogy mindössze 3 új hálózati átemelő létesítését teszi szükségessé, a legrövidebb lefolyási időt biztosítja, minden érintett ingatlan csatlakoztatható ezzel a rendszerrel a hálózatra. A gravitációs hálózat segítségével a helyi légszennyező források teljesen kiküszöbölhetővé válnak majd, és a meghibásodás lehetősége is minimálisra csökken a kevés gépi berendezés miatt.

Tervezett nettó költségek
853.132.331 Ft - szennyvíztisztító-telep korszerűsítése
4.455.632.114 Ft - csatornahálózat kiépítése

Kedvező hatások
A beruházás (csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztés) fontos célja, hogy élhetőbb környezetet teremtsen városunk lakosai részére.

A csatornahálózat kialakításával, majd az ingatlanok rákötésével elérhető a talajszennyezés visszaszorítása, javul a felszíni vizek minősége. A szennyvíztisztító-telep korszerűsítésével pedig jelentősen csökken pl.: majd a bűzhatás is. Emellett a beruházás megvalósulása kedvezően befolyásolhatja a város munkamegtartó képességét, fejlődését az egészségügy, a turizmus és a sport terén, hiszen az infrastrukturális fejlődés befektetők megjelenését eredményezheti.

Ez a beruházás nagyban hozzájárul majd, hogy Nagykőrös minden itt élő polgár örömére valóban "Zöld város" lehessen. 
nfu@meh.hu www.nfu.hu Statisztika