Nyitólap
A beruházásról
Hírek, közlemények
Víziközmű Társulat
Munkálatok ütemezése
Gyakori kérdések
Résztvevő cégek
Képgaléria
Kapcsolat
Linkek
Akadálymentes oldal
Gyakori kérdések

Az eddigi tapasztalatok alapján összegyűjtöttük azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek várhatóan a leggyakrabban merülnek fel a beruházásban érintett lakosság körében. Amennyiben itt nem talál választ kérdésére, kérjük keresse a projekt irodát, melynek nyitva tartási rendjét megtalálja a "Kapcsolat" menüpont alatt.Miért van szükség a csatornázásra?
A természeti és épített környezet védelme, és ezzel összefüggésben az Európai Unió tagállamaira vonatkozó előírások egyaránt szükségessé teszik Magyarország számára, hogy a csatornázás és szennyvíztisztítás mielőbb megvalósuljon. A csatornázás megvalósításával biztosítható a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, egészséges tiszta település megteremtése.

Mi történik az elvezetett szennyvízzel?
A csatornarendszer a szennyvizeket összegyűjti, azokat fizikai szempontból és közegészségügyi szempontból kielégítő módon továbbítja a szennyvíztisztító telepre, ahol megtisztításra kerül. A megtisztított szennyvíz a befogadó Kőrös-érbe majd a Tiszába kerül.

Miért van szükség szennyvíztisztításra?
A környezet és vízbázis védelmére, megóvására. A befogadó szennyező anyag terhelésének csökkentése, ökológia védelme. Levegőtisztaság védelem érdekében a bűzhatás csökkentése.

Hogyan tisztítják meg a szennyvizet?
A kommunális szennyvizek tisztításának a módja mechanikai tisztítást követően egylépcsős eleveniszapos biológiai tisztás. Ez vegyszeres és részben biológiai foszfor eltávolítást és teljes biológiai szervesanyag és nitrogén eltávolítást jelent. Kizárólag a háztartásokban (fürdőszoba, wc, konyha) keletkezett szennyvizekre vonatkozik (vegyszerek, festék, olaj, veszélyes hulladék stb. nem kerülhet a csatornahálózatba!). A beérkező szennyvíz először egy rácson megy keresztül ez fogja fel a nagyobb darabos szemetet. Ezt követően van egy homokfogó ami a homokot fogja meg. Ezután számtalan állomáson jut még át a szennyvíz, míg a folyamat végén fertőtlenítés után a határértékre tisztított szennyvíz a Kőrös-érbe mint befogadóba kerül.

Hasznosítható-e a tisztított szennyvíz?
A szennyvíztelepre kerülő szennyvízből a tisztítás során egyrészt tisztított szennyvíz, másrészt szennyvíz iszap keletkezik. A tisztított víz hasznosítható öntözésre, a tisztítás során keletkezett iszap pedig felhasználható a mezőgazdaságban.

Milyen típusai vannak a szennyvízcsatornának?
A szennyvízcsatornák kétféleképpen csoportosíthatók. Szállított anyag típusa szerint: Egyesített rendszer: csapadék és szennyvíz elvezetése egy csatornahálózatban történik. Elválasztott rendszer: külön csatornahálózatban történik a csapadék és szennyvíz elvezetése. Üzemelés szerint: Gravitációs: a szennyvíz folyását a megfelelő lejtés biztosítja. Kényszeráramoltatású: a szennyvíz mozgatása túlnyomás vagy vákuum előállításával történik.

Milyen típusú rendszer épül majd Nagykőrösön?
Nagykőrös szennyvízelvezető rendszere a tervek szerint túlnyomó részben gravitációs, kisebb részben nyomott módon kerül majd kiépítésre. A rendszer elválasztott rendszerű, azaz a szennyvíz és a csapadékvíz külön hálózaton kerül elvezetésre.

Miért van szükség Nagykőrösön a csatornázásra?
A város jelenleg 23-25%-os csatornahálózat-lefedettséggel rendelkezik, a szennyvíztisztító elavult és túlterhelt és az új rákötések után már nem bírná el a megnövekedett terhelést. Ez a csatornázottsági arány jelentősen elmarad az Európai Unió elvárásaitól, és messze elmarad az országos átlagtól is. A csatornázás eredményeképpen csökken a szennyező források száma (pl. emésztőgödrök, szikkasztók), megszűnik a fertőzésveszély, javul a talajvíz minősége, nő az ingatlanok értéke.

Milyen forrásából valósul meg a beruházás?
Az önkormányzat a szennyvízberuházás előkészítő szakaszára sikeres pályázatot készített, így nettó 212.008.000 forintot nyert el, melyet EU-forrásból finanszíroz az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Készül a teljes műszaki tervdokumentáció, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, zajlanak az engedélyeztetési folyamatok, készülnek a pénzügyi kalkulációk, melyek a megvalósítási szakaszra beadandó pályázat alapját jelentik. A beruházás megvalósítása két jól elkülöníthető egységre bontható: a szennyvízhálózat kiépítésére, bővítésére, és a szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A szennyvízhálózat kiépítésére, bővítésére elnyerhető támogatás 85%-át az Európai Unió forrásai és a Magyar Állam biztosítja. A fennmaradó önrészt (15%) érdekeltségi hozzájárulás (Víziközmű Társulati befizetések) fedezi, mely kizárólag a szennyvízhálózat kiépítésének, bővítésének költségeihez járul hozzá. A szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez, bővítéséhez elnyerhető támogatatáshoz a szükséges önrész összegét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Miért kell már most hozzájárulást fizetni az érintett lakosoknak?
A beruházás költségeinek 85%-a külső, pályázati pénzből valósul meg. A 15% önrészt a 2007. júliusában megalakult Víziközmű Társulat keretein belül, az érintettek befizetései biztosítják. A hozzájárulás megfizetését kétféleképpen lehet teljesíteni. A tagok lakás-előtakarékossági szerződést köthetnek a Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel, melyet az önkormányzat a lakástakarék-pénztárak versenyeztetésével választott ki. Ez esetben 100 hónap alatt, 2.000 Ft/hó/egység befizetéssel egyenlítik ki a hozzájárulás összegét, melyhez a futamidő végén még 58.000 Ft állami támogatás is adódik. A másik lehetőség az, hogy az érintett egy összegben befizeti a 217.000 Ft/egység hozzájárulást. A befizetett összegek fedezik a beruházás érintettekre eső részét, a társulat működési költségeit és a részletekben fizetett hozzájárulások megelőlegezésével kapcsolatos pénzügyi költségeket is.

Miért fontos, hogy a hozzájárulást pontosan fizessék az érintett lakosok?
A beruházásra benyújtandó pályázat csak akkor lehet sikeres, ha a megfelelő lakossági támogatást is maga mögött tudja. A Víziközmű Társulat meglétének, taglétszámának, és a tagok folyamatos befizetéseinek igazolása a biztosíték a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára, hogy a pályázati összeg mellett rendelkezésre áll az önrész is, melynek segítségével a beruházás biztosan megvalósul.

Miért volt szükség a Projekt Menedzsment Szervezet felállítására?
A PMSZ létrehozása pályázati kötelezettség volt, működési költségeit az előkészítő szakaszra elnyert pályázati összegből kell finanszírozni. Rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a felügyeleti szervek felé, akik ellenőrzik a határidők betartását, a pályázati pénz felhasználását. A PMSZ tagjai azok a cégek, akiket az önkormányzat közbeszerzési pályázatok útján választott ki a különböző feladatok elvégzésére, mint pl. tervezés, pénzügyi tervek, kalkulációk elkészítése, könyvvizsgálat, kommunikáció stb.

Hol lehet a terveket megtekinteni?
Előzetes időpont-egyeztetés után a Projekt irodán.

Mikor kezdik meg az én utcámban a munkákat?
Szórólapon keresztül értesítjük erről pár nappal a munkák megkezdése előtt.

Mikor készül el az utcában a vezeték?
A szórólap tartalmazni fogja a munka várható befejezésének időpontját.

Mikor kezdődik az üzemelés?
A csatornák meglévő üzemelő csatornához csatlakoznak, ha a rész üzembe helyezés megtörténik, értesítést kapnak, illetve a lakók szerződést kötnek a Köva Zrt.-vel.

Hol lesz az ingatlanra történő becsatlakozás, mikor kerül sorra?
Az ingatlanra történő becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.

Máshová szeretném a becsatlakozást, mint a terven van, mit tegyek?
A házi becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező. A helyet a műszaki lehetőségek és szabványok figyelembevételével lehet csak meghatározni.

Lehet-e több bekötést is kérni?
Egy helyrajzi számhoz egy bekötés jár.

A házi becsatlakozás időpontját mikor egyeztetik velem?
A házi becsatlakozás kiépítését minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.

Mikor és meddig lesznek lezárva az egyes utcák?
Az utcákba a munkálatok során is biztosítjuk a bejárást, várható azonban, hogy a kivitelező munkaidőben 7 - 17 óra között szakaszosan lezárja az utcát. Arról, hogy abban az utcában, amelyben az Ön ingatlana áll, mikor kezdődnek a munkák és meddig tartanak, szórólapon keresztül értesítjük. Más, esetleg környékbeli utcákban zajló munkákról a honlapon (www.csatorna.nagykoros.hu), vagy az 53-550 376-os számon tájékozódhat.

Mikor készül el az én ingatlanomon az ingatlanra történő becsatlakozás?
A házi becsatlakozás helyét minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező. A kivitelező akkor azt is megmondja, hogy mikorra készül el a munka.

Az új csatorna üzembe helyezéséről értesítést kapnak, illetve a csatlakozási szerződést megkötik a KŐVA Zrt.-vel. Csak ezután végezhető el a házi rákötés. A házi rácsatlakozás feltételeit a 38/1995 (IV. 5) kormányrendelet (a közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről) határozza meg. Eszerint azt csak arra felhatalmazott személy végezheti el, kötött például az is, hogy milyen anyagokat szabad felhasználni. A közvetlen rácsatlakozást a KŐVA Zrt. utólag ellenőrzi. 
nfu@meh.hu www.nfu.hu Statisztika