Nyitólap
A beruházásról
Hírek, közlemények
Víziközmű Társulat
Munkálatok ütemezése
Gyakori kérdések
Résztvevő cégek
Képgaléria
Kapcsolat
Linkek
Akadálymentes oldal
Víziközmű társulat

I. A Nagykőrösi Víziközmű Társulat
Alapadatok:
Cégjegyzékszám: Cg.13-16-000155

Székhely: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.

Cégforma: Vízgazdálkodási társulat (Víziközmű társulat)

Bejegyezés ideje: 2007/07/17

A Társulat képviseletére jogosult: Körtvélyesi Sándor

Az ellenőrző bizottsági tagjai:
Tóth Sára Katalin
Lázár Mária
Dudás Andrásné

Ügyfélfogadás helye és időpontja:
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4.
Hétfő: 15-18 óra között
Szerda: 8-15 óra között
Péntek: 8-12 óra között
Telefon/fax: 550-377
E-mail: nagykorosvkt@gmail.com
II. A Társulat megalakításának főbb eseményei

2007. január 11.
 • Megbízást kapott az E-Convest Kft. a szervezéssel kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátására.
2007. január 12-25-ig.
 • A szervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok
  • A Társulat pénzügyi tervének véglegesítése
  • Az előzetes lakossági tájékoztatás megszervezése
 • Ajánlatkérés a két magyar lakás-takarékpénztártól a lakossági hozzájárulások kedvezőbb megfizethetősége érdekében
 • A kedvezőbb lakás-takarékpénztári ajánlattevő (Fundamenta-Lakáskassza Zrt) kiválasztása
 • Az előkészítés során az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlan-nyilvántartásból szervezői jegyzék készült.
2007. január 26.
 • Szervező bizottsági ülés részletes feladat-ütemterv ismertetése
 • Lakossági tájékoztató szórólap kiküldése, meghívás a lakossági fórumokra
2007. február 5-14-ig
 • Lakossági fórumok
  • Február 5. Lakossági Fórum 2 körzetben
  • Február 6. Lakossági Fórum 1 körzetben
  • Február 8. Lakossági Fórum 2 körzetben
  • Február 12. Lakossági Fórum 2 körzetben
  • Február 13. Lakossági Fórum 1 körzetben
  • Február 14. Lakossági Fórum 1 körzetben
 • A szervezés kapcsán a lakossági fórumokon túl az információs tevékenység keretein belül kiadványok, cikkek egyéb média-megjelenések segítségével értesülhetett mindenki a fontos ügyről.
 • Több alkalommal küldtünk ki leveleket a szervezés alatt és a társulat megalakulása előtt is.
2007. február 10-június 9-ig
 • Kezdetét vette a szervezés.
 • Szervező munkatársak kerestek fel minden érintettet, ügyeletet tartottunk a Polgármesteri Hivatalban.
  • Február 10-11. Helyszíni ügyelet a szervezés megindításához
  • Március 17-18. Hétvégi kampányszerű szervezés
  • Március 24-25. Hétvégi kampányszerű szervezés
  • Május 18. Lakossági Fórum
  • Május 19. Hétvégi kampányszerű szervezés
  • Május 21. Lakossági Fórum
  • Május 26. Hétvégi kampányszerű szervezés
  • Június 9. Hétvégi kampányszerű szervezés
2007. június 13.
 • A szervezés elérte a szükséges kétharmados belépési arányt
2008. július 10.
 • A Víziközmű Társulat alakuló közgyűlése

III. Az alakuló közgyűlés

2007. július 10-én a Művelődési Házban 52 fő meghatalmazott és további 30 fő megjelenése mellett megkezdődött a Társulat megalakítása.
A közgyűlésnek a jogszabályok szerint szigorú forgatókönyv szerint kell lefolynia. Ennek megfelelően mindenki aki eljött és szavazati joggal bírt, aláírta a jelenléti ívet. Ezt követően megállapításra került, hogy a közgyűlés határozatképes, hiszen a jelenlévők (saját jogon, illetve meghatalmazottaik útján) a beruházásban érintettek 67,89%-át képviselték, ami meghaladja a szükséges kétharmadot.
Az alakuló közgyűlés levezető elnökének a tanácsadó cég megbízásából eljáró (a társulat cégbejegyzését is intéző) ügyvéd került megválasztásra. Így biztosítható volt, hogy minden a törvényes rendnek megfelelően menjen.
Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők lettek megválasztva, a közgyűlés elfogadta a (kiküldött meghívóban szereplő) napirendet, majd kezdetét vette az érdemi munka. Az Előkészítő Bizottság Elnöke beszámolt a társulat szervezésének főbb állomásairól, megköszönte a segítők munkáját és a Körösiek támogatását, majd a - törvényességnek megfelelően - bejelentette, hogy a bizottság munkáját elvégezte, működését befejezte. Ezt követően a közgyűlés - hivatalosan is - elfogadta az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos számokat, a fizetendő összeget.
Ezt követően dönteni kellett arról, hogy a Társulat legfőbb döntéshozó szerve a továbbiakban közgyűlés vagy küldöttgyűlés legyen.
A két forma között az a legfőbb különbség, hogy a döntéshozatalhoz a későbbiekben minden alkalommal össze kell-e hívni minden érdekeltet (a teljes lakosságot) vagy küldöttek (választott képviselők) segítségével hozzuk meg a döntéseket. Az Előkészítő Bizottság (a tanácsadókkal egyetértésben) azt javasolta, hogy Küldöttgyűlést válasszanak. Azért jobb ez a forma, mert ha kevesen jönnek el a közgyűlésre (a tapasztalatok ezt mutatják) előfordulhat, hogy a közgyűlésen éppen jelenlévő 5-6 ember hoz olyan döntéseket, amelyek a teljes nagykőrösi lakosságra vonatkoznak, míg a választott küldöttek tisztában vannak felelősségükkel és vállalták, hogy képviselik a beruházásban érintetteket. A javaslatot a jelenlévők 1 tartózkodás mellett elfogadták.
Ezt követően a levezető elnök ismertette a társulat alapszabályát, amelyet szintén egyhangú döntéssel fogadtak el.
A közgyűlés feladata, hogy megválassza a társulat vezetőit és döntéshozóit. Az alábbi ábrán* látható, mi a feladata az egyes testületeknek.
Nagykőrösi Víziközmű Társulat
*a Szabó és Vécsei Kft engedélyével

A közgyűlés valamennyi tisztségviselőt - az érintettek tartózkodását leszámítva - egyhangú döntéssel választott meg.
A választott tisztségviselők a megbízást elfogadták, mandátumuk maximum 5 évre szól. A továbbiakban még egy fontos döntés születetett.
Mivel a társulat megalakulásával - a többség erejénél fogva - minden érintett taggá vált, azok is akik a szervezés kapcsán nem nyilatkoztak vagy nem támogatták létrehozását, a hozzájárulást (vagy így vagy úgy) mindenkinek meg kell fizetnie. Javasolt, hogy a közgyűlés ne szüntesse meg a részletfizetés lehetőségét azon magánszemélyek számára, akik eddig nem éltek vele.
A közgyűlés úgy döntött, hogy 2007. szeptember 30-ig meghosszabbítja az előtakarékossági szerződések megkötésének lehetőségét. (Ez a döntés folyamatos hosszabbítás mellett azóta is érvényben van.)
Más előadnivaló, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszönte a jelenlévők munkáját, majd a közgyűlést bezárta
IV. Miért fontos, hogy megalakult a társulat

Sokszor fejtegettük már, mégis érdemes újra elmondani, hogy a Társulat megalakítása nyitja meg a kaput a beruházás tényleges megindításához.
A pénzügyeket nézve ezzel biztosítottuk, hogy amikor igénybe kell majd venni a támogatásokat, lesz miből hozzájuk tenni a saját pénzünket.
Arról is beszélnünk kell, hogy hogyan befolyásolhatja ez a pályázat második fordulós döntését.
Most - az első kedvező döntés után - az előkészítés időszakában vagyunk több hasonló településsel együtt. Még mindig versenyzünk, hiszen most dől el, hogy a pályázatban megfogalmazott vállalásainkat tettekre tudjuk-e váltani. A döntéshozók másfél év alatt látni fogják, vajon melyik az a település aki csak ígérgetett és melyik az, aki valóban él a felkínált lehetőségekkel.

V. Hogyan tovább...

Úgy tűnhet, készen vagyunk, de ez csak a kezdet. A rendesen fizető tagok érdekében a társulatnak biztosítania kell a jó fizetési morált. Ennek érdekében pontos és sok munkával járó adminisztráció folyik az ügyfélszolgálaton. A feladat nagyon hasonló a gázműhöz vagy az áramszolgáltatáshoz. A megalakulás óta (kinek-kinek megelégedésére) intézzük a tagok ügyes-bajos dolgait. A Társulat küldöttgyűlése rendszeresen ülésezik, a működés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően „rendes mederben” zajlik.

A Társulat biztosítja, amit a szervezés elején ígértünk, hogy mindenki egyformán fogja viselni a terheket, senki sem marad ki!

Forrás: Nagykőrösi Víziközmű Társulat -Szabó és Vécsei Kft - Minden Jog Fenntartva! 
nfu@meh.hu www.nfu.hu Statisztika